www.syrena.waw.pl rok prod. 1979, poj. 849 ccm, moc: 27 KM
 
Obywatelu!
Jeżeli jesteś zainteresowany
skorzystaniem z wyjątkowej
usługi transportu
samochodem marki
FSO Syrena 105 Lux
skontaktuj się niezwłocznie
z dyspozytorem!

tel.: 602 649 550

W imieniu najwyższych czynników partyjno-rządowych podaje się do wiadomości, iż wychodząc naprzeciw podstawowym potrzebom przedstawicieli klasy robotniczo-chłopskiej i inteligencji pracującej w zakresie transportu na okoliczność zawierania związków małżeńskich oraz dążąc do zapewnienia nie mającej sobie równych atrakcji turystycznej dla gości z bratnich krajów demokracji ludowej, państw kapitalistycznych i niezaangażowanych odwiedzających Stolicę, oferuje się do użytku pojazd samochodowy marki FSM Syrena 105 Lux.

Jego niezawodność techniczna tak charakterystyczna dla maszyn i urządzeń produkcji krajowej sprzyja bezkompromisowemu wykorzystywaniu szerokiego wachlarza właściwości jezdnych. Pojazd doskonale spisuje się zarówno na trasach szybkiego ruchu, na drogach krajowych i lokalnych, utwardzonych i nieutwardzonych, istniejących oraz znajdujących się w fazie projektowej.

Oprócz pięknych widoków roztaczających się z okien Syreny atrakcją dla pasażerów są zapewniające wysoki komfort podróży, sprężynowane siedziska i gwarantujący znakomitą wentylację, oryginalny system nawiewów.

Pełna elegancji sylwetka, nieskazitelna biel nadwozia i dźwięcznie pracujący silnik to dodatkowe atuty tego okazałego pojazdu. Nie przypadkowo Syrena - wybitny przykład polskiej myśli technicznej - okrzyknięta została Królową Polskich Szos.

Niniejszym uprasza się Towarzyszy i Towarzyski o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia niniejszej informacji wśród kolektywu. Zachęca się do organizowania w tym celu masówek pracowniczych w zakładach oraz wygłaszania referatów w trakcie przerw regeneracyjnych podczas prac polowych. Jednocześnie uprzedza się, że warcholstwo i bumelanctwo przejawiające się zaniechaniem wspomnianych działań wiązać się będzie z surowymi konsekwencjami.

Kierownik Wydziału Propagandy
ob. Dr. Ogomirecki


Copyright © by www.syrena.waw.pl - Samochód do ślubu